این تاپیک کاملا استقلالی بود و ورود هرگونه سنگ پای قزوینی و لنگی اکیدا ممنوع (به علت احتمال سوزش شدید)

استقلالیهای عزیز ..تو این کانون .انواع سوزش لنگی را قرار دهید!(فقط خواهشا بی احترامی نباشد؟)